Ensiasunnon ostajan sanasto aakkosjärjestyksessä

Annuiteetti

Annuiteetti eli tasaerä on asuntolainan lyhennystapa, jossa asuntolainan takaisinmaksuerä sisältää sekä asuntolainan koron että lainanlyhennyksen. 

ASP

Asuntosäästöpalkkio. Lisätietoja säästämisestä ASP-tilille ja ASP-lainasta saat Valtiokonttorin sivustolta.

ASP-laina

Asuntosäästöpalkkiolaina on pankin myöntämä laina, jonka mahdollistaa Suomen valtion luoma järjestelmä, joka tukee ensiasunnon ostajia. ASP-lainan saaminen edellyttää sopimusta pankin kanssa ja säännöllistä säästämistä ASP-tilille.

ASP-tili

ASP-tili eli asuntosäästöpalkkiotili on tarkoitettu 15–39-vuotiaille ensiasunnon ostajille.

Asunnon myyntihinta

Asunnon myyntihinta on summa. jonka asunnon ostaja maksaa asunnon myyjälle.

Asunnon velaton myyntihinta

Asunnon velaton myyntihinta tai velaton hinta tarkoittaa hintaa, johon on myyntihinnan lisäksi sisällytetty mahdollinen asunto-osakkeen velkaosuus taloyhtiön lainasta.

Asuntolaina

Asuntolaina on pankkilaina, joka myönnetään asunnon ostamista varten.

Asuntolainan todellinen vuosikorko

Asuntolainan todellinen vuosikorko muodostuu viitekorosta, pankkikohtaisesta marginaalista, asuntolainan toimitusmaksusta ja asuntolainan hoitokuluista.

Asunto-osake

Asunto-osake on osake, joka oikeuttaa yksin tai yhdessä muiden osakkeiden kanssa hallitsemaan asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä määrättyä huoneistoa.

Asunto-osakeyhtiö

Asunto-osakeyhtiö eli taloyhtiö on osakeyhtiö, jonka yhtiöjärjestyksessä määrättynä tarkoituksena on omistaa ja hallita vähintään yhtä sellaista rakennusta tai sen osaa, jossa olevan huoneiston tai huoneistojen yhteenlasketusta lattiapinta-alasta yli puolet on yhtiöjärjestyksessä määrätty osakkeenomistajille asuinhuoneistoksi ja jonka osakkeet tuottavat omistajalleen oikeuden hallita yhtiöjärjestyksessä määrättyä huoneistoa tai muuta osaa yhtiön hallinnassa olevasta rakennuksesta tai kiinteistöstä.

Ehdollinen tarjous

Ehdollinen tarjous tarkoittaa sitä, että asuntokauppa voi toteutua vain tiettyjen ennalta määrättyjen ehtojen täyttyessä, kuten esimerkiksi asuntolainan varmistuessa.

Energiatodistus

Energiatodistus on työkalu rakennusten energiatehokkuuden vertailuun ja parantamiseen myynti- ja vuokraustilanteessa.

Ensiasunnon ostaja

Ensiasunnon ostajaksi luokitellaan henkilö, joka ei ole aikaisemmin omistanut 50% tai enempää asunto-osakkeesta tai asuinrakennuksesta.

Ensiasunnon ostajan vakuutus

Maanmittauslaitokselle tehtävä kirjallinen vakuutus ensiasunnon ostamisesta. Vakuutus tehdään Verohallinnon OmaVero-palvelussa.

Ensiasunto

Ensiasunto on ensiasunnon varainsiirtoverovapautukseen oikeutetun 1839-vuotiaan ostama ensimmäinen omistusasunto Tilastokeskuksen käyttämän määritelmän mukaan. Ensiasunnon ostajan oppaassa ensiasunnon ostaminen käydään läpi vaiheittain.

Euribor

Euribor (Euro interbank offered rate) on euroalueen rahamarkkinoiden viitekorko, joka ilmaisee, millä hinnalla suuret pankit antavat toisilleen euromääräisiä luottoja. Euriborkorot noteerataan päivittäin kello 12 Suomen aikaa eripituisille jaksoille, kuten esimerkiksi 12 kk:n, 6 kk:n, 3 kk:n ja 1 kk:n euriborkorko. Euribor on yleisin asuntolainojen viitekorko.

Hitas

Hitas on Helsingin kaupungin kehittämä asuntojen hinta- ja laatutason sääntelyjärjestelmä. Hitas-asunnot ovat omistusasuntoja, joiden myyntihinnalla on yläraja. Kaupunki myös valvoo Hitas-asuntojen kauppoja ja kauppahintoja. Myyntihinnan yläraja koskee sekä uusia että vanhoja asuntoja. Hintasääntely on voimassa vähintään 30 vuotta taloyhtiön valmistumisesta. Poikkeuksen muodostavat niin sanotut Puolihitas-kohteet. Niissä hintasääntely koskee vain uuden asunnon myyntiä rakennuttajalta ensimmäiselle omistajalle. Hitas-yhtiöt rakennetaan aina taloyhtiön kaupungilta vuokraamalle tontille. Lisätietoja Helsingin kaupungin sivustolta.

Hoitovastike

Hoitovastike on kuukausittainen asunto-osakeyhtiön osakkailta perittävä maksuerä, joka koostuu esimerkiksi korjaus- sekä lämmityskuluista ja määräytyy asunnon pinta-alan mukaan.

Huoneisto

Huoneisto on yhdestä tai useammasta huoneesta eli rakennuksen lattian, katon ja seinän rajaamasta tilasta tai tiloista koostuva kokonaisuus.

Huoneistotyyppi

Huoneistotyyppi ilmoitetaan yleensä asunnossa olevien huoneiden lukumäärän mukaan, keittiötyyppi ja mahdollinen sauna merkittynä erikseen: esimerkiksi 2 h + kk + s (kaksi huonetta, keittokomero ja sauna).

Isännöitsijäntodistus

Isännöitsijäntodistus on asuntokaupan tärkein asiakirja. Isännöitsijäntodistus sisältää kaikki keskeisimmät tiedot taloyhtiön historiasta, taloudellisesta tilasta, taloyhtiön rakennuksista ja niiden kunnosta sekä tehdyistä ja suunnitelluista korjauksista. Asuntokaupoissa isännöitsijäntodistus saa olla enintään kolme kuukautta vanha. Isännöitsijäntodistus tilataan taloyhtiön isännöintiyritykseltä. Jos taloyhtiössä ei ole isännöitsijää, on asunto-osakeyhtiön hallituksen puheenjohtajalla velvollisuus antaa todistus.

Järjestelypalkkio

Lainan järjestelypalkkio on kertamuotoinen palkkio lainanantajalle, kuten pankille lainan avauksen tai myöntämisen yhteydessä.

Kaksio

Kaksio on asuntotyyppi, jossa on kaksi asumiseen tarkoitettua huonetta. Asunnon huoneluvuksi ilmoitetaan esimerkiksi 2h+kk tai 2h+k. Huoneet merkitään yleensä olohuoneeksi ja makuuhuoneeksi.

Kiinteistö

Kiinteistö on itsenäinen maanomistuksen yksikkö, joka on merkitty kiinteistörekisteriin.

Kiinteä korko

Kiinteä korko on vaihtoehto vaihtuville viitekoroille, kuten esimerkiksi Euribor- ja Prime-korko. Kiinteä korko on asiakaskohtainen pankin kanssa neuvoteltava korko.

Kiinteä tasaerä

Kiinteä tasaerä on asuntolainan lyhennystapa, jossa kaikki asuntolainan takaisinmaksuerät (lainalyhennys + korko) ovat laina-aikana yhtäsuuria, eli jos viitekorko laskee, laina-aika lyhenee ja jos viitekorko nousee, laina-aika pitenee.

Kolmio

Kolmio on asuntotyyppi, jossa on kolme asumiseen tarkoitettua huonetta. Asunnon huoneluvuksi ilmoitetaan esimerkiksi 3h+k. Huoneet merkitään yleensä yhdeksi olohuoneeksi ja kahdeksi makuuhuoneeksi.

Korko

Korko on rahan hinta eli lainanantajalle maksettava korvaus ajalta, jolloin lainattu raha ei ole lainanantajan käytössä.

Korkokatto

Korkokatto on asuntolainan kokonaiskorolle asetettava katto, jonka yli korko ei nouse sovitun ajanjakson aikana. Korkokatto on käytännössä pankkien myymä maksullinen palvelu.

Korkoputki

Korkoputki on velkakirjassa sovitun viitekoron korkoputki. Korkoputki asettaa luoton, kuten asuntolainan korolle ylä- ja alarajan eli korkokaton ja -lattian, jonka välissä lainan viitekorko voi liikkua vapaasti. Korkoputki on käytännössä pankkien tarjoama korkosuojaustuote.

Korkovähennys

Ensiasunnon lainan koroista vähennys tai alijäämähyvitys on 32%. Ensiasuntoa varten otetun asuntolainan koroista voi saada tavallista suuremman vähennyksen verotuksessa. Jos ensiasunnon ostajalla ei ole pääomatuloja, osa asuntolainan koroista vähennetään ansiotulojen veroista niin sanottuna alijäämähyvityksenä pienentäen näin suoraan ensiasunnon ostajan verokortissa olevaa veroprosenttia.

Kokonaiskorko

Asuntolainan kokonaiskorko muodostuu viitekorosta ja pankkikohtaisesta marginaalista.

Kunnossapitotarveselvitys

Kunnossapitotarveselvitys tarkoittaa kirjallista selontekoa, jossa asunto-osakeyhtiön hallitus selvittää yhtiön rakennusten ja kiinteistöjen kunnossapitotarpeen.

Lainaneuvottelu

Lainaneuvottelussa neuvotellaan pankin edustajan kanssa lainan määrästä, korosta, marginaalista, takaisinmaksusta ja vakuuksista.

Lainanhoitokulut

Lainanhoitokulut tarkoittavat kaikkia niitä kuluja, joita lainan takaisinmaksu vaatii, eli lyhennyksiä ja lainan korkoa.

Lainatarjous

Lainatarjous on pankin antama tarjous lainasta. Lainatarjous sisältää koron, marginaalin ja lainaehdot. Lainatarjous ei ole sitova.

Lainaturvavakuutus

Lainaturvavakuutus on pankkien ja vakuutusyhtiöiden tarjoama maksullinen vakuutustuote, jolla lainanottaja voi suojautua yllättävää maksukyvyttömyyttä vastaan. Lainaturvavakuutus on lainan saldon mukaisesti aleneva ja vakuutusmaksu muuttuu laina-aikana lainan saldon pienentyessä sekä vakuutettujen ikääntyessä. Lisätietoja lainaturvavakuutuksesta saat FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonnasta.

Lainhuuto

Kun maa vaihtaa omistajaa, on uuden omistajan rekisteröitävä omistusoikeutensa. Maalla tarkoitetaan kiinteistöä, sen määräalaa tai määräosaa. Omistus voi siirtyä esimerkiksi kaupalla, lahjalla, osituksella tai perintönä. Omistusoikeus rekisteröidään hakemalla lainhuutoa. Vain lainhuudatettu kiinteistö voidaan kiinnittää ja käyttää velan vakuutena. Lainhuuto merkitään julkiseen lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin. Tämän jälkeen omistaja näkyy lainhuutotodistuksesta. Lisätietoja lainhuudosta saat Maanmittauslaitoksen sivustolta.

Linjasaneeraus

Linjasaneeraus tai LVIS-saneeraus tarkoittaa kokonaisvaltaista taloyhtiön putkiremonttia, jossa uusitaan kaikki päällekkäiset kylpyhuoneet, vesijohdot ja viemärit sekä sähkö- ja kaapeliverkot.

Lyhennystapa

Lyhennystavalla tarkoitetaan tapoja, joilla asuntolainaa lyhennetään eli maksetaan takaisin pankille. Yleisimmät asuntolainan lyhennystavat ovat annuiteetti eli tasaerä, tasalyhennys ja kiinteä tasaerä.

Lyhennysvapaa

Lyhennysvapaa tarkoittaa sitä, että lainasta maksetaan tietyn sovitun ajan pelkästään korkoa ja marginaalia, jolloin varsinainen lainapääoma jää lyhentämättä.

Marginaali

Marginaali on pankin asiakaskohtainen palkkio lainasta.

Määräala

Määräala on rekisteriyksiköstä rajoiltaan määrätty alue tai osuus. Kiinteistörekisteriasetuksen mukaan määräala on yhdestä rekisteriyksiköstä tai yhdestä määräalasta yhdellä saantokirjalla samalle saajalle luovutettu tai pidätetty alue, joka voi muodostua useasta osasta. Rekisteröinnin kannalta määräalaan rinnastetaan myös erillisenä luovutettu tai pidätetty osuus yhteiseen alueeseen tai määräosa tällaisesta osuudesta.

Määräalatunnus

Määräalatunnus on kiinteistörekisteriin merkityn määräalan tai erillisenä luovutetun yhteisalueosuuden yksilöivä tunnus. Tiedonsiirrossa 42740300020017M0601, muualla voidaan esittää myös muodossa 427-403-2-17-M601.

Omistaja

Omistaja on henkilö tai muu taho, jolla on omistusoikeus huoneiston hallintaan oikeuttaviin osakkeisiin. Asunto-osakkeiden omistajaa kutsutaan yleisesti asunto-osakeyhtiön osakkaaksi.

Omistustontti

Omistustontti tarkoittaa sitä, että asunto-osakeyhtiö sijaitsee omalla tontilla, jolloin tontin omistaja on yleisimmin taloyhtiö. Kiinteistöissä tontin omistaa kiinteistön omistaja.

Osakehuoneisto

Osakehuoneistolla tarkoitetaan asunto-osakeyhtiölaissa (1599/2009) sellaista huoneistoa, jonka hallintaan osakkeet tuottavat oikeuden.

Osakekirja

Osakekirja on todistus osakkeen omistuksesta. Asunto-osakekirja on asunto-osakeyhtiön osakkeenomistajalle antama osakekirja, jonka sisältö on määritelty asunto-osakeyhtiölaissa. Osakekirja on painettava valtiovarainministeriön hyväksymässä painolaitoksessa. Ennen osakekirjan antamista osakkaalle on voitu antaa väliaikaistodistus, joka oikeuttaa saamaan osakekirjan. Uusilla, 1.1.2019 jälkeen perustetuilla asunto-osakeyhtiöillä ja keskinäisillä kiinteistöosakeyhtiöillä ei ole enää osakekirjoja. Vanhoissa asunto-osakeyhtiöissä paperisista osakekirjoista luovutaan vähitellen huoneistotietojärjestelmään siirtymisen myötä. Asunto-osakkeen omistus osoitetaan tällöin sähköisellä merkinnällä huoneistotietojärjestelmässä.

Osakeluettelo

Osakeluettelo on Maanmittauslaitoksen ylläpitämä luettelo asunto-osakeyhtiön eli taloyhtiön osakkeista ja niiden omistajista. Jos taloyhtiö ei ole siirtänyt osakeluettelon ylläpitoa Maanmittauslaitokselle, osakeluettelo on taloyhtiön hallituksen ylläpitämä luettelo osakkeista ja niiden omistajista.

Panttaus

Pankki eli lainanantaja hakee panttauksen rekisteröintiä, kun osakehuoneistoa käytetään lainan vakuutena. Panttaus rekisteröidään Maanmittauslaitoksen huoneistotietojärjestelmään ja se korvaa osakekirjan antamisen pantiksi lainanantajalle. Jotta panttaus voidaan rekisteröidä, on osakehuoneiston omistusoikeuden oltava sähköisenä merkintänä huoneistotietojärjestelmässä. Panttauksen rekisteröintiä voi hakea myös omistusoikeuden rekisteröinnin yhteydessä.

Perustajaosakas

Perustajaosakas on henkilö tai yhteisö, joka perustaa asunto-osakeyhtiön tai muuten omistaa kaikki asunto-osakkeet aloittaessaan rakentamisen omistamallaan tai vuokrasopimuksen perusteella hallitsemallaan maapohjalla. Perustajaosakas rakennuttaa asuntoja ja on vastuussa rakentamisvaiheesta ostajalle, joka ostaa asunto-osakkeen ennen sen valmistumista.

Pohjapiirros

Pohjapiirros eli pohjapiirustus on vaakatasoinen leikkauskuva rakennuksesta tai rakenteesta, kuten asunnosta tai talosta.

Pysäköintiosake

Pysäköintiosake on osake, joka tuottaa pysyvän, osakkeen omistukseen perustuvan oikeuden autopaikkaan kiinteistössä. Asunto-osakeyhtiössä tai keskinäisessä kiinteistöosakeyhtiössä osake oikeuttaa hallitsemaan tiettyä autopaikkaa, kuten esimerkiksi talli, hallipaikka tai katos.

Prime-korko

Prime-korko on pankkien oma vaihtuva viitekorko, jota muutetaan tavanomaisesti muutaman kerran vuodessa. Yleensä prime-korko seuraa muita viitekorkoja, kuten esimerkiksi Euribor-korkoja. 

PTS

Pitkäntähtäimen suunnitelma, joka taloyhtiöllä on koskien kiinteistön kuntoa, tulevia korjaustarpeita, korjausten ajankohtia ja korjausten kustannuksia.

Rahoitusvastike

Rahoitusvastike on yhtiölainan lyhennyserä. Rahoitusvastikkeella katetaan asunto-osakeyhtiön eli taloyhtiön pitkävaikutteisia menoja, jotka aiheutuvat kiinteistön tai rakennuksen rakentamisesta, peruskorjauksesta ja uudistuksesta.

RS-järjestelmä

RS on ”rahalaitosten neuvottelukunnan suosittelema”. RS-järjestelmä tarkoittaa asunto-osakkeiden ja muiden asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavien yhteisöosuuksien kauppaa ja ostajan oikeudellisen ja taloudellisen aseman suojaamista rakentamisvaiheessa koskevaa menettelyä. RS-järjestelmää koskevat säännökset ovat asuntokauppalaissa.

Takaisinmaksuturva

Takaisinmaksuturva on pankkien myymä maksullinen vakuutus asuntolainan takaisinmaksuun.

Tarjouskauppa

Tarjouskauppa on käytännössä huutokauppa, jossa ostajat kilpailevat keskenään tekemällä tarjouksia ostettavan asunnon lähtöhinnasta ylöspäin. Asunnon myyjä voi itse valita, minkä tarjouksen hyväksyy, mutta yleensä myyjä valitsee korkeimman tarjouksen.

Tasalyhennys

Tasalyhennys on lyhennystapa, jossa takaisinmaksuerä sisältää pelkän lyhennyksen ja lyhennys pysyy samana. Lyhennyksen lisäksi maksetaan korko, jonka määrä vaihtelee jäljellä olevan lainamäärän ja korkotason mukaisesti, mutta laina-aika ei muutu.

Tilinpäätös

Taloyhtiön tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, taseen, talousarviovertailun ja vastikerahoituslaskelman, jotka kertovat taloyhtiön taloudellisesta tilasta.

Uudiskohde

Uudiskohde on uusi asuinhuoneisto, jonka hallintaan oikeuttavat osakkeet perustajaosakas myy rakennusaikana tai sen jälkeen ensimmäisen kerran käyttöönotettavaksi. Uudiskohteena pidetään myös sellaista asuinhuoneistoa, jonka hallintaan oikeuttaviin osakkeisiin ostaja on siirtänyt oikeutensa ns. siirtosopimuksella edelleen rakennusaikana ennen omistusoikeuden siirtymistä. Uudiskohteena pidetään myös sellaista asuinhuoneistoa, jonka hallintaan oikeuttavat osakkeet ovat syntyneet yhtiöjärjestyksen muutoksella asunto- tai keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön korjausrakentamisen yhteydessä ja jotka myydään edellä kuvatulla tavalla.

Vakuus

Vakuus tarkoittaa panttia tai takausta, joka annetaan pankille varmistukseksi siitä, että lainanottaja maksaa lainanantajalle takaisin. Asuntolainassa vakuutena toimii usein ostettava asunto ja pankille asunnon vakuusarvo on yleensä 70% asunnon hinnasta.

Valinnainen vuokratontti

Ensiasunnon ostaja voi halutessaan maksaa huoneistoonsa kohdistuvan osuuden asunto-osakeyhtiön vuokraamasta tontista. Maksun jälkeen vastaava osuus tontista siirtyy asunto-osakeyhtiön omistukseen. Ensiasunnon ostaja voi myös maksaa tontista vuokravastiketta, jolloin uuden asunnon hankintahinta muodostuu edullisemmaksi.

Valtiontakaus

Valtiontakaus tarkoittaa sitä, että ensiasunnon ostaja saa asuntolainalleen valtiontakauksen eli valtio sitoutuu suorittamaan takaisinkorvauksen, jos myyntihinta ei yksinään riitä. Valtiontakaus on tarkoitettu tilanteisiin, joissa ensiasunnon ostajan vakuudet eivät riitä koko asuntolainan vakuudeksi. Valtiontakausta ei tarvitse hakea erikseen vaan se myönnetään ensiasunnon ostajille aina asuntolainapäätöksen yhteydessä. Valtiontakaus toimii asuntolainan lisävakuutena.

Varainsiirtovero

Varainsiirtovero on vero, joka ostajan tulee maksaa kiinteistön, asunto-osakkeen tai muun arvopaperin hankkimisesta. Ensiasunnon ostajien ei tarvitse maksaa varainsiirtoveroa, jos omistusosuus asunnosta on vähintään 50%, ensiasunnon ostaja on kaupantekohetkellä 18–39-vuotias, asunto tulee asuinkäyttöön, asuntoon muutetaan kuuden kuukauden kuluessa kaupanteosta ja ensiasunnon ostaja ei ole aikaisemmin omistanut asunnosta tai asuinrakennuksesta vähintään 50%. Lisätietoja varainsiirtoverosta saat Verohallinnon sivustolta. Lue varainsiirtoverosta myös blogista.

Varainsiirtoveroilmoitus

Varainsiirtoveroilmoitus on asunto-osakkeen, muun arvopaperin tai kiinteistön vastikkeellisesta luovutuksesta Verohallinnolle annettava ilmoitus. Ilmoitus on annettava kahden kuukauden kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta tai uuden asunnon kaupassa omistusoikeuden siirtymisestä. Kiinteistönvälittäjällä ilmoitusaika on lyhyempi. Lue varainsiirtoveroilmoituksesta blogista.

Viitekorko

Viitekorko on pankin lainan hinnoittelussa käyttämä julkisesti noteraattu korko, jonka perusteella lainan hinta eli korko määräytyy.

Vuokratontti

Vuokratontti tarkoittaa sitä, että taloyhtiön rakennus on rakennettu esimerkiksi kaupungilta vuokratulle tontille. Ostettaessa vuokratontilla olevaa asuntoa asunnon hinta sisältää vain asunnon, eikä vuokratontin lunastus omaksi ole aina mahdollista. Vuokratontilla olevien taloyhtiöiden asuntojen kauppahinnat ovat yleensä edullisemmat kuin omistustontilla sijaitsevassa taloyhtiössä.

Yhtiöjärjestys

Yhtiöjärjestys on pakollinen asiakirja osakeyhtiöllä, asunto-osakeyhtiöillä ja keskinäisillä kiinteistöosakeyhtiöillä. Yhtiöjärjestyksen vähimmäissisältö on säädetty asunto-osakeyhtiön osalta asunto-osakeyhtiölaissa. Yhtiöjärjestys rekisteröidään kaupparekisteriin, josta se on vapaasti saatavissa.

Yhtiövastike

Yhtiövastike muodostuu hoitovastikkeesta ja mahdollisesta rahoitusvastikkeesta, jolla lyhennetään asuntoon kohdistuvaa yhtiölainaa.

Yksiö

Yksiö on asuntotyyppi, jossa on vain yksi asumiseen tarkoitettu huone. Asunnon huoneluvuksi ilmoitetaan esimerkiksi 1h+kk tai 1h+k. Asuinhuone merkitään yleensä olohuoneeksi.